#englis medias

Loading...
Buenos días, feliz inició de semana. #goodmorning #woi 
#englis 
#ingles 
#matematica 
#quimicas 
#física 
#sciencefunny 
#cienciadivertida 
#woi
6010/23/2017 09:52 AM
featuring::@hardiek_l_music
.
.
@charlieputh
___________________________________________
team::@indian_promotion 
Dm us if u wish to get featured on our instagram 
please tag us ➡#indian_promotion
_____________________________________________
#singer #song #lyrics #music #musically #repost #viral #singerscommunity #singing #best #cover #voice #coversong #instagram #instamusic #Hollywood #englis #justinbieber  #talent_never_stop #follow4follow
#oldthrowback #bollywood #bollywoodroutine #thebomsquad #bollywoodstyle #girlswag #girlpower #indiandancefederation #viral #viralsong
featuring::@hardiek_l_music . . @charlieputh ___________________________________________ team::@indian_promotion Dm us if u wish to get featured on our instagram please tag us ➡#indian_promotion _____________________________________________ #singer #song #lyrics #music #musically #repost #viral #singerscommunity #singing #best #cover #voice #coversong #instagram #instamusic #Hollywood #englis #justinbieber #talent_never_stop #follow4follow #oldthrowback #bollywood #bollywoodroutine #thebomsquad #bollywoodstyle #girlswag #girlpower #indiandancefederation #viral #viralsong
287441610/21/2017 12:38 PM
Viernes 20-10-17. (1 de 3) #deutsch #englis
Viernes 20-10-17. (1 de 3) #deutsch #englis
3010/20/2017 20:03 PM
#Englis lesson
#9iconiq
#spensaba
#spensabahitz
@arofahochie 
@salzabilazabil 
@bagas_santos23 
@tarudin.tarudin 
@smpn1babakan
#Englis lesson #9iconiq #spensaba #spensabahitz @arofahochie @salzabilazabil @bagas_santos23 @tarudin.tarudin @smpn1babakan
1212410/19/2017 15:11 PM
🍂Մենք աշնանային արձակուրդներին լինելու ենք PASS-ում, իսկ դու՞ք։ 
PASS-ը իդեալական վայր է երախաների արձակուրդը ավելի արդյունավետ և հետաքրքիր դարձնելու համար։ Ծրագրում բացի հետաքրքիր ժամանցից նախատեսվում է նաև կատարել դպրոցում հանձնարարված առաջադրանքները։ 
Սպասում ենք ձեզ հոկտեմբերի 23-ից նոյեմբերի 3-ը։
Շտապեք գրանցվել մինչև հոկտեմբերի 20-ը։
Սիրով սպասում ենք ձեզ։

1 շաբաթվա արժեքն է 20.000 ՀՀ դրամ,
2 շաբաթվա արժեքն է 30.000 ՀՀ դրամ։
#autumn#teaching#englis#pass#centre
🍂Մենք աշնանային արձակուրդներին լինելու ենք PASS-ում, իսկ դու՞ք։ PASS-ը իդեալական վայր է երախաների արձակուրդը ավելի արդյունավետ և հետաքրքիր դարձնելու համար։ Ծրագրում բացի հետաքրքիր ժամանցից նախատեսվում է նաև կատարել դպրոցում հանձնարարված առաջադրանքները։ Սպասում ենք ձեզ հոկտեմբերի 23-ից նոյեմբերի 3-ը։ Շտապեք գրանցվել մինչև հոկտեմբերի 20-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեզ։ 1 շաբաթվա արժեքն է 20.000 ՀՀ դրամ, 2 շաբաթվա արժեքն է 30.000 ՀՀ դրամ։ #autumn#teaching#englis#pass#centre
1624610/18/2017 09:50 AM
Adana sosyete Pazarı 3 lu olarak 5 tl sepetler de tanesi 3.50 tl idi .. Cumartesi günü kuruluyor
Adana sosyete Pazarı 3 lu olarak 5 tl sepetler de tanesi 3.50 tl idi .. Cumartesi günü kuruluyor
5792611/29/2016 15:54 PM
Tau london di mana? Ya di inggris !!
Tau inggris itu apa? Itulah namaku💑
#Englis
Tau london di mana? Ya di inggris !! Tau inggris itu apa? Itulah namaku💑 #Englis
54010/13/2017 23:08 PM
Life is short Ther is no Time to leave Important Words unsaid
#quotes #life #englis
Life is short Ther is no Time to leave Important Words unsaid #quotes #life #englis
165107/17/2017 05:52 AM
‏‏لم يعجز عن خلق سبع سماوات ‏وسبع أراضي أيعجز عن جبر قلب؟
‏أيصعب عليه أن يحمل مافاض بفؤاد ‏أيكبر عليه أن يغير أقدارإلى أجملها؟
______________________
#quran#قران#ايات_بينات
❤️❤️⭐️.
‏_________________
#Englis
This is the creation of Allah . So show Me what those other than Him have created. Rather, the wrongdoers are in clear error..
_____________

#Farsi
این آفرینش خداوند است، پس به من نشان دهید کسانی که غیر او هستند، چه چیزی را آفریده اند؟! بلکه ستمکاران در گمراهی آشکاری هستند.
_________________
‏‏لم يعجز عن خلق سبع سماوات ‏وسبع أراضي أيعجز عن جبر قلب؟ ‏أيصعب عليه أن يحمل مافاض بفؤاد ‏أيكبر عليه أن يغير أقدارإلى أجملها؟ ______________________ #quran#قران#ايات_بينات ❤️❤️⭐️. ‏_________________ #Englis This is the creation of Allah . So show Me what those other than Him have created. Rather, the wrongdoers are in clear error.. _____________ #Farsi این آفرینش خداوند است، پس به من نشان دهید کسانی که غیر او هستند، چه چیزی را آفریده اند؟! بلکه ستمکاران در گمراهی آشکاری هستند. _________________
258211/14/2016 21:36 PM
165309/13/2015 17:46 PM
😂😂 Poor kid 😚 he is so sweet 😂
.
.
.
.
AD:-#Vano
#kids #kid #kidding #englis
😂😂 Poor kid 😚 he is so sweet 😂 . . . . AD:-#Vano #kids #kid #kidding #englis
198236606/04/2016 19:23 PM
Заветный конверт с сертификатом наконец-то приехал! И 3 лет не прошло!! В честь этого, можно даже говностарбакс выпить 🙌 #ielts #englis
Заветный конверт с сертификатом наконец-то приехал! И 3 лет не прошло!! В честь этого, можно даже говностарбакс выпить 🙌 #ielts #englis
53808/14/2017 21:30 PM
미쿡 업무 1일차 : 유머에 관하여 
나는 평소에 상황에 대한 개그를 미리 몇개 정해 두는 버릇이 있다. 영어나 독어로도 몇가지 상황에 맞는 유머를 장전해 뒀기에 가끔 독어 유머를 날려고 그 정서와 수위를 조절한다. 하지만 주변에 영어를 쓰는 사람이 많지 않아 영어 유머를 사용해 볼 일이 없었는데 여기 미국에 오니 영어를 쓰는 외국인이 많아 내 영어 유머의 수준을 파악할 수 있는 좋은 베타 시험장이 되었다. 
내가 일하는 위치가 갤러리 사람들이 쉬기 위해 나오는 뒷 뜰에 있기에 우연치 않게 영어를 사용하는 외국 사람들과 이야기 할 기회가 많은 하루 였다. 
점심식사 후 알리샤와 아만다와 카싼드라와 함께 이야기를 나누게 되었는데 알리샤가 나는 뭘 먹고 왔냐고 물었다. 나는 음 썸팅 스페셜한 어메리칸.....(뜸 들이고) 브리토를 먹었다고 하니까 셋이서 엄청 웃었다. 실은 내가 점심시간에 푸드코트에서 부리토를 뜯으며 점심시간 후에 누가 물어보면, 이렇게 말해야지 하고 준비한 영어 개그이기에 사람들이 웃어주니 아 내 유머가 미국에서도 먹히는 구나 했다. 그런 후에 아만다가 준 너 엄청 웃기다고 이게 한국식 유머냐고 물었다. 나는 베를린에서 부터 미국에 왔을 때 누군가가 내게 너 왜 이렇게 재미있냐고 물으면  이게 독일식 유머라고 말할려고 또 영어로 준비를 해뒀기에 그러하다 말하니 또 셋이 엄청 웃었다. 그렇게 웃으면서 다시 아만다가 독일 사람들 안 웃기다고 했는데 독일 유머는 엄청 웃기다고 말했다. 그래서 내가 몇년 전부터 이런 상황(영어로 독일식 개그에 대한 질문을 받는 상황)에 대해 준비한 영어문장으로 아니 이거 미국식 유머인데!! 라고 말하자 셋이 또 너무 웃는거 아니겠는가?? 내가 3단으로 영어 유머를 날렸는데, 3번 연속으로 너무 빵빵 웃어주니.... 내 영어 유머가 먹히는 건지 그냥 이 사람들이 나 웃어주는 건지 알 길이 없다 그런데 아무래도 후자 같다. #newportbeach #CA #englis
미쿡 업무 1일차 : 유머에 관하여 나는 평소에 상황에 대한 개그를 미리 몇개 정해 두는 버릇이 있다. 영어나 독어로도 몇가지 상황에 맞는 유머를 장전해 뒀기에 가끔 독어 유머를 날려고 그 정서와 수위를 조절한다. 하지만 주변에 영어를 쓰는 사람이 많지 않아 영어 유머를 사용해 볼 일이 없었는데 여기 미국에 오니 영어를 쓰는 외국인이 많아 내 영어 유머의 수준을 파악할 수 있는 좋은 베타 시험장이 되었다. 내가 일하는 위치가 갤러리 사람들이 쉬기 위해 나오는 뒷 뜰에 있기에 우연치 않게 영어를 사용하는 외국 사람들과 이야기 할 기회가 많은 하루 였다. 점심식사 후 알리샤와 아만다와 카싼드라와 함께 이야기를 나누게 되었는데 알리샤가 나는 뭘 먹고 왔냐고 물었다. 나는 음 썸팅 스페셜한 어메리칸.....(뜸 들이고) 브리토를 먹었다고 하니까 셋이서 엄청 웃었다. 실은 내가 점심시간에 푸드코트에서 부리토를 뜯으며 점심시간 후에 누가 물어보면, 이렇게 말해야지 하고 준비한 영어 개그이기에 사람들이 웃어주니 아 내 유머가 미국에서도 먹히는 구나 했다. 그런 후에 아만다가 준 너 엄청 웃기다고 이게 한국식 유머냐고 물었다. 나는 베를린에서 부터 미국에 왔을 때 누군가가 내게 너 왜 이렇게 재미있냐고 물으면 이게 독일식 유머라고 말할려고 또 영어로 준비를 해뒀기에 그러하다 말하니 또 셋이 엄청 웃었다. 그렇게 웃으면서 다시 아만다가 독일 사람들 안 웃기다고 했는데 독일 유머는 엄청 웃기다고 말했다. 그래서 내가 몇년 전부터 이런 상황(영어로 독일식 개그에 대한 질문을 받는 상황)에 대해 준비한 영어문장으로 아니 이거 미국식 유머인데!! 라고 말하자 셋이 또 너무 웃는거 아니겠는가?? 내가 3단으로 영어 유머를 날렸는데, 3번 연속으로 너무 빵빵 웃어주니.... 내 영어 유머가 먹히는 건지 그냥 이 사람들이 나 웃어주는 건지 알 길이 없다 그런데 아무래도 후자 같다. #newportbeach #CA #englis
100604/18/2017 04:15 AM
Next
Loading...